Uppdaterad 17/10 2012 ••••• Sundsandvik.se © 2012 •

Sunds Vägsamfällighet.  Årsmöte Lördagen den 13 Juli kl.10.00  Jaktstugan Rotvik

Stadgeenliga ärenden. Årsmöteshandlingar finns hos Arne Grahm.

Välkomna Styrelsen

Årsmöte för Sundsandviks vägsammanslutning.

Mötet hålls hos Wennerberg den 7 juli klockan 11.00.

På dagordningen:

Val av styrelse

Eventuella åtgärder med vägen

Snöröjning

Beslut om årsavgift

Passagen mot busshållplatsen

Du kan nu nå Vägsamfälligheten på e-post: vagen@sundsandvik.se

Sundsandviks vägsammanslutning

omfattar vägen från Turessons backe och upp förbi Enar, ner till gångtunneln och upp till Grehn och Wessman.

Årsmöte den 7 juli klockan 11.00 hos Roger.

Vi har en ny snöröjare, Per Jacobsson på Sund som också sandar.

> Protokoll årsmöte 2011-10-02

> Protokoll styrelse 2010-08

> Protokoll årsmöte 2010

Stadgar hittar du >> här  

Protokoll Sunds Vägsamfällighet

Årsmötet 2008-06-28.

Årsmötet 2009-06-27.

Årsmöte 2010-06-12.

Årsmöte 2011-07-02.

Årsmöte 2012-06-30 Sund.

Årsmöta 2012-06-30 Nya Sund.

Kräver Adobe Acrobat

Sundsandviks vägar